Εταιρικό Προφίλ

Στο Γραφείο μας η υπόθεσή σας θα γίνει και δική μας υπόθεση, την οποία θα χειριστούμε προσωπικά επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή λύση.

Με περισσότερα από 30 χρόνια ενεργούς και ουσιαστικής παρουσίας στο χώρο, η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες λογιστικές, φοροτεχνικές, οικονομικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με προεξάρχουσα την ενασχόλησή μας με το φορολογικό δίκαιο.

Η προσωπική επαφή με τους πελάτες μας και η σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού μαζί τους αποτελούν βάση της εταιρείας μας. Επιδίωξη μας είναι η ειλικρίνεια απέναντι στον πελάτη, η ακούραστη υπεράσπιση των συμφερόντων του και η επιτυχία με τον πιο πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο.

H δράση της εταιρίας μας εστιάζει στην αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται του φορολογικού δικαίου, πάντα με την εκπροσώπηση και ενδελεχή στήριξη των υποθέσεων από τον φοροτεχνικό Ευάγγελο Αμπελιώτη και τους καταξιωμένους και έμπιστους συνεργάτες του. Η εταιρία μας, σε συνεργασία με εγνωσμένους νομικούς, οικονομικούς συμβούλους και φοροτεχνικούς, προβαίνει εξαρχής σε πλήρη μελέτη των οικονομικών και νομικών ζητημάτων της υπόθεσης σας και εν συνεχεία στις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες, με διαρκή ενημέρωση σας για την πορεία της υπόθεσης και άμεση υποστήριξη σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

Οι οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της εταιρίας μας γνωρίζουν σε βάθος το νομοθετικό πλαίσιο των φορολογικών θεμάτων και διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία σε μεγάλες και σημαντικές φορολογικές υποθέσεις.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο