Με περισσότερα από 30 χρόνια ενεργούς και ουσιαστικής παρουσίας στο χώρο, η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες λογιστικές, φοροτεχνικές, οικονομικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με προεξάρχουσα την ενασχόλησή μας με το φορολογικό δίκαιο.

Το Προφίλ μας

H δράση της εταιρίας μας εστιάζει στην αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται του φορολογικού δικαίου, πάντα με την εκπροσώπηση και ενδελεχή στήριξη των υποθέσεων από τον φοροτεχνικό Ευάγγελο Αμπελιώτη και τους καταξιωμένους και έμπιστους συνεργάτες του.
Η εταιρία μας, σε συνεργασία με εγνωσμένους νομικούς, οικονομικούς συμβούλους και φοροτεχνικούς, προβαίνει εξαρχής σε πλήρη μελέτη των οικονομικών και νομικών ζητημάτων της υπόθεσης σας και εν συνεχεία στις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες, με διαρκή ενημέρωση σας για την πορεία της υπόθεσης και άμεση υποστήριξη σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει...


Τα νέα της ΑΑΔΕ

 • Τετ 06 Απρ 2022 21:30

  Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2033/31.03.2022

  Ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 14 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας- Σώρευση μεταξύ της ΕΕ, των κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 7 του Πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΕΕ- ΚΑΜΑ (2022/C131/02).

Τομείς Εξειδίκευσης

Φορολογικοί Έλεγχοι

Στο ασταθές οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, το φορολογικό καθεστώς μεταβάλλεται διαρκώς και καθίσταται ολοένα και πιο περίπλοκο...

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν.4469/2017 εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη...

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η επιτυχία της επιχείρησης σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συμμόρφωση και άμεση προσαρμογή στο συνεχώς εξελισσόμενο φορολογικό καθεστώς...

Επίβλεψη Λογιστηρίων

Το Λογιστήριο σε μια εταιρία αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της, ιδίως στη χώρα μας όπου οι νόμοι είναι ασαφείς ...

Εταιρίες - Εταιρικά / Εμπορικά Ζητήματα

Τα θέματα που εμπίπτουν στο εταιρικό δίκαιο και τις εταιρίες εν γένει αποτελούν μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας...
Image

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λάθος η εφαρμογή του άρθρου 58 ν. 4174/2013

   Του Βαγγέλη Αμπελιώτη Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4174/2013 με τίτλο «Πρόστιμο ανακριβούς  δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης», ορίζονται τα εξής: “1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς «που προκύπτει προς καταβολή» ως εξής:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Τετ 06 Απρ 2022 21:30

  Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2033/31.03.2022

  Ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 14 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας- Σώρευση μεταξύ της ΕΕ, των κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 7 του Πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΕΕ- ΚΑΜΑ (2022/C131/02).