Φορολογικοί Έλεγχοι

Στο ασταθές οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, το φορολογικό καθεστώς μεταβάλλεται διαρκώς και καθίσταται ολοένα και πιο περίπλοκο. Η πολυπλοκότητα των φορολογικών θεμάτων απαιτεί τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες και κάθε οντότητα να προσαρμόζονται στις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας.

Παρέχουμε υπηρεσίες και υποστήριξη σχετικά με την επιλογή του ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος για την επιχείρηση σας, την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης επί φορολογικών θεμάτων και την απομείωση ενδεχόμενου κινδύνου φορολογικού ελέγχου.

Με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο, έχουμε πλήρη εικόνα και άμεση προσαρμογή σε κάθε νέα αλλαγή στον τομέα της φορολογίας. Η ομάδα μας λειτουργεί με πρωτοποριακό τρόπο προσέγγισης των φορολογικών θεμάτων και πολλές φορές έχει συμβάλει στη λήψη πρωτοβουλιών σχετικά με την τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Ένας φορολογικός έλεγχος μπορεί και πρέπει με σωστούς χειρισμούς να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ήδη πριν φτάσει στο δικαστήριο. Η εταιρία μας, έχοντας ουσιαστική γνώση των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων και της πρακτικής της ελεγκτικής διαδικασίας, αναλαμβάνει με επιτυχία την εκπροσώπηση των ελεγχόμενων φορολογουμένων ήδη από το στάδιο του φορολογικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ενδελεχής ανάλυση της υπόθεσης, εύρεση των κατάλληλων μεθόδων και μέτρων προσέγγισης της κάθε υπόθεσης, διενέργεια των διαδικαστικών μεθόδων και σωστοί χειρισμοί κατά την διάρκεια του ελέγχου. Το στάδιο αυτό του φορολογικού ελέγχου είναι μείζονος σημασίας, καθώς με σωστές κινήσεις μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και βελτίωση της θέσης του φορολογούμενου, ώστε να συνεχίσουμε, εάν χρειαστεί, με σημαντικό προβάδισμα στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ) και στα διοικητικά δικαστήρια. Ενώ, τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση επιβαρύνουν την θέση του φορολογούμενου και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στην χειροτέρευση της υπόθεσης. Η σημαντικότερη εργασία που πρέπει να γίνει από την εντολή ανάθεσης της φορολογικής υπόθεσης είναι ο σωστός σχεδιασμός της πορείας των ενεργειών μας και η στρατηγική που θα αποφασισθεί με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Ο σχεδιασμός και η στρατηγική δύναται να μεταβάλλονται ανάλογα με τις αλλαγές στα δεδομένα της κάθε υπόθεσης.

Στη συνέχεια στο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων, διασφαλίζουμε την δυνατότητα ανταπόκρισης στον χειρισμό υποθέσεων ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού δικαστηρίου, πάντα σε συνεργασία με καταξιωμένους νομικούς.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο