Τομείς Εξειδίκευσης

Φορολογικοί Έλεγχοι

Στο ασταθές οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, το φορολογικό καθεστώς μεταβάλλεται διαρκώς και καθίσταται ολοένα και πιο περίπλοκο...

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν.4469/2017 εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη...

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η επιτυχία της επιχείρησης σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συμμόρφωση και άμεση προσαρμογή στο συνεχώς εξελισσόμενο φορολογικό καθεστώς...

Υπηρεσίες Επίλυσης Φορολογικών, Λογιστικών, Εργατικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

Οι φοροτεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι της εταιρίας μας, με σημαντική εμπειρία και γνώση σε βάθος επί του νομοθετικού πλαισίου...

Επίβλεψη Λογιστηρίων

Το Λογιστήριο σε μια εταιρία αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της, ιδίως στη χώρα μας όπου οι νόμοι είναι ασαφείς ...

Εταιρίες - Εταιρικά / Εμπορικά Ζητήματα

Τα θέματα που εμπίπτουν στο εταιρικό δίκαιο και τις εταιρίες εν γένει αποτελούν μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας...